ECA (Export Credit Agency) Uluslararası Ticaret ve Ekipman için Kredi Finansmanı

Danista Capital Partners, doğrudan kurumsal risk esasına dayanan ECA (İhracat Kredi Ajansı Örtüsü) alıcı kredilerinde uzmanlaşmıştır. Endüstriyel tesis finansmanı için kullanılan tenor, sözleşmenin büyüklüğüne, tesis yapımına ve makine teslim tarihine bağlı olarak ortalama 5-10 yıl arasında değişmektedir. Hammadde finansmanı için azami süre 2 yıla kadardır.

Şirket yönetimi, ECA'nın Türkiye'deki doğrudan kurumsal risk bazlı alıcı kredilerini kapsayacak şekilde yapılandırılmasında 15 yıldan fazla kanıtlanmış bir tecrübeye sahiptir (Bu işlemlerde Türkiye’den herhangi bir banka garantisi gerekmez). Bugüne kadar ECA kredisi sağladığımız sektörler ise tekstil, iplik, petrokimya, metal, otomotiv parçaları, sağlık, tıp, yiyecek ve içecekler, endüstriyel gaz, tarımsal işletme, inşaat malzemesi, lojistik ve zamana duyarlı teslimat, haber yayıncılığı ve medya, petrol ve LPG dağıtım, optik fiber ve telekom, toplu posta basımı ve mobilya endüstrisidir.

Danista Capital Partners, hem sermaye mallarının hem de işletme sermayesi finansmanının gerekli olduğu işlemleri yapılandırmak ve paketlemektedir. Şirket, kaynakların ve proje şartnamelerinin mevcudiyetine bağlı olarak finansman araçlarından yararlanmaktadır. Büyük miktarda ithal sermaye ürünü kullanılan projelerde ECA, işlemlerin finansmanını paketlemek için kısmi veya tam banka teminat şartlarına sahip kredilerle birlikte kullanılan finansmandan oluşmaktadır. ECA teminat kredilerinin yanı sıra, garantörlerin teminatlarına, sanayiine, fizibilitesine, projelerin sosyal ve ekonomik gelişimlerine ve çevresel etkilerine bağlı olarak, üst ve alt krediler için ikili ve çok taraflı finansal kuruluşlar aracılığıyla fon sağlanabilir. Finansman şartları, projelerin fizibilite, sanayi, ekonomik ve diğer teknik özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Özellikle enerji projelerinde, alım satım sözleşmelerindeki teminatlarla sınırlı kaynak bulma finansmanı mümkündür. Sağlık projeleri için, ECA'ların (Hermes ve ABD Eximbank gibi) kapsamı dahilinde yarı sınırlı geri ödemenin finanse edilmesi, bu tür birkaç ve/veya ortak gibi kredi anlaşması sözleşmeleriyle mümkündür ve garantörlerin proje garantisinde garantileri ortadan kaldırılabilir.

Danista Capital Partners, yurt dışından sermaye malları ve hammaddeleri satın almak isteyen alıcılar için finansmanı yapılandırmak adına özel ve kamu kredi sigorta acenteleri ile birlikte çalışmakta olup, ihracatçıların alacaklarının veya gelişmekte olan pazarlardaki alıcıların ihracatçılarının finansman bankalarını kredi temini konusunda ikna etmektedir. Danista Capital Partners, tüm projelerinde yalnızca uluslararası sermaye piyasalarının önde gelen oyuncuları olan ortak bankalarıyla çalışır.