Finansal Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

Ekonomik dalgalanmalar, piyasadaki hızlı değişimler, kurdaki dalgalanmalar, piyasadaki rekabet koşullarının değişmesi veya yönetimsel kararlar nedeniyle Şirketler ciddi finansal ve operasyönel sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu gibi sorunlar, devamında nakit ihtiyacını artırmakta ve kısa vadede önemli nakit akışı sorunlarına sebep olmaktadır. Şirketler, oluşan sorunların belirtilerini kriz ortaya çıkmadan önce görebilmekte, ancak hızlı bir şekilde finansal danışmanlık almaktan çeşitli nedenlerle kaçınmaktadır. Pek çok durumda finansal ve operasyonel gidişatı, zamanında müdahale ile olumlu yönde değiştirebilecek çözümler bulunmaktadır. 

Danista Capital Partners, finansal sorun ile karşılaşan ve beklenen finansal performansı gösteremeyen şirketler nedeniyle kredi süreçlerinde sorun yaşayan bankalara, sorunların tespiti ve uygulanabilir çözümler konusunda danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Lokal ekibimiz, yurtiçi ve yurtdışı tecrübeleri ile duruma özel çözüm sunarken, global ekibimiz sayesinde dünyanın pek çok ülkesinde hizmet verebilmekteyiz.

Şirketler (veya müşterileri finansal zorluk yaşayan Bankalar) için aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız;

 • Global ve lokal ekonomik koşullar nedeniyle şirket nakit akışı problem

 • Kredi dokümanlarındaki finansal taahhütlerde ihlal yaşıyor veya ileride bu gibi durumla karşılaşmanız olası gözüküyorsa
 • Yüksek finansal borç  altında veya kısa vadeli nakit sıkışıklığı
 • Kurumsal yapınız, şirket faaliyetleriniz ile artık uyumlu değil ise

Size şu konularda yardımcı olabiliriz;

 • Krizden çıkış için iyileştirme uygulamaları

 • En uygun yapılandırma opsiyonunun sunulması

 • Bankalar ve diğer paydaşlar ile ortak bir çözüm sunulması

 • Borç servisi nakit akışının operasyonel nakit akışı ile uyumlu hale getirilmesi

 • Finansal ve ticari durumun daha anlaşılabilir hale getirilmesi

 • Bankalar, hissedarlar ve diğer paydaşlar için şirket değerinin en yüksek seviyeye çıkarılması

 • Yurtdışı tecrübe gerektiren yapılandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Sunduğumuz hizmetler;

 • Kredi yapılandırma

 • Refinansman

 • Yüksek finansal borç altındaki şirketlerde operasyonel yeniden yapılandırma

 • Bağımsız mali analiz raporu

 • Çıkış strateji yönetimi

 • İşletme sermayesi yönetimi

 • Borç kapasitesi ve likidite analizi