Turquality Danışmanlığı

Turquality, uluslararası pazarlarda “Kaliteli Türk Malı” imajının ve itibarının geliştirilmesine destek vermek amacıyla Ticaret bakanlığımızca başlatılan, şirketlerimizin küresel pazarlarda ki ihracatlarını ve pazar paylarını attırmalarını ve bu pazarlarda kalıcı başarılarını sağlamak için markalaşma süreçlerini destekleyen, Türkiye’nin devlet destekli markalaşma programıdır. Program, hem B2B iş modeli hem de B2C iş modeli ile faaliyet gösteren “perakende, tekstil, hızlı tüketim malları, ilaç, yapı malzemeleri, hizmetler, dayanıklı mallar, otomotiv gibi sektörler de nihai veya ara mamül ürün üreten şirketlerden markalaşma potansiyeli olanların tespit edilip, bu şirketlerin üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar tüm değer oluşturma süreçlerini içeren bir destek sağlamak programıdır. 

Programa başvurmaya hak kazanan şirketler ve markalar, değerlendirme sonucuna göre Turquality veya Marka programlarından birine dahil edilir. 2020 yılı itibarıyla 170 şirketin 181 markası Turquality Destek Programı'ndan yararlanırken, 112 şirketin 114 markası Marka Destek Programı'ndan yararlanmaktadır. Katılmak isteyen çok sayıda şirket göz önüne alındığında, program kapsamında, doğru markaların desteklenmesini sağlamak için titiz bir şirket değerlendirme süreci yürütülür. Bu nedenle, programa başvuran şirketlerin doğru yaklaşımlar kullanarak profesyonel bir şekilde bu sürece hazırlanmaları sürecin başarılı sonuçlanması açısından önemlidir.

Günümüz bilgi toplumunda bir şirketin değerini oluşturan en önemli entellektüel varlıklarından biri şirket markasının değeridir. Marka değerini belirleyen ise markanın müşterilerine sunduğu değer önerisi, bunun müşterideki karşılığı, çekiciliği, ve müşteri kitlesinin bu değer önerisine dayalı uzun süreli birlikte çalışma isteğidir. Buradan hareketle KRESTON Danista olarak uzun yıllardır müşterilerimiz için gerçekleştirdiğimiz şirket ve marka değerleme hizmetimize ek olarak bir markalaşma programı olan Turquality’e hazırlık danışmanlığını da vermekteyiz. Bu süreçte müşterilerimizin Turquality denetim sürecinde başarılı olmalarını sağlayacak müşteriye özel yönetimsel ve operasyonel stratejiler oluşturup bunların şirket içi uygulamaları konusunda müşterilerimize kendi alanında yetkinlik sahibi uzman danışmanlarımız ile şirketlerin sürdürülebilir büyüme ve karlılık elde edebilmeleri aynı zamanda Turquality sürecinde başarılı olup küresel piyasalarda marka olabilmeleri için aşağıda yer alan başlıklar üzerinden Turquality hazırlık sürecinde yanlarında yer alarak destek vermekteyiz.

  • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
  • Finansal Performans
  • Marka Yönetimi
  • Yeni Ürün Geliştirme

  • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi

  • Tedarik Zinciri Yönetimi

  • İnsan Kaynakları Yönetimi

  • Kurumsal Yönetim

  • Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Yönetimi