Yapılandırılmış Finansman ve Proje Finansmanı

Danista Capital Partners, müşterilerinin ihtiyacı olan işletme kredileri, ikinci dereceden teminatlı krediler, bono ve sukuk ihracı, mezzanine finansmanı, gayri menkul yatırım finansmanı , satın alma finansmanı ve yeniden yapılanma dahil bir dizi finansman ürününün temininde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Proje finansmanı ihtisaslaşmayı gerektiren kompleks bir finansman çeşididir. Detaylı belgelendirme ve finansal raporlama süreçlerinin olduğu uzun bir çalışma gerektirir. Danista Capital Partners yenilenebilir enerji, altyapı projeleri ve sanayi yatırımları konusunda özel uzmanlık kazanmış bir kurumsal hafizaya sahiptir. Özellikle ek teminat, şahsi veya şirket garantisi gerektirmeyen gayri kabili rücu proje finansmanı ihtisaslaştığımız alanlardan biridir.

Bunun yanında Danista Capital Partners, şirket satın alma finansmanı, yenilenebilir ve konvansiyonel enerji projeleri ile alt yapı projelerinin refinansmanı konularında da danışmanlık hizmeti vermektedir.