Projelerimiz

2020

Şirket değerlemesi yapılmıştır

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde finanasal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Değerleme

2020

Şirket Değerlemesi Yapılmıştır

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde finanasal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Değerleme

2020

Şirket Değerlemesi Yapılmıştır

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde finanasal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Değerleme

2020

ECA yöntemiyle finansman sağlanmasında danışmanlık verilmiştir.

×

Açıklama

Yapılacak yatırım için yurtdışından ECA finansmanı sağlanmıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Proje Finansmanı

2019

Şirket değerlemesi yapılmıştır

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde finanasal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Değerleme

2019

Marka değerlemesi yapılmıştır

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde finanasal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Değerleme

2019

Marka değerlemesi yapılmıştır

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde finanasal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Değerleme

2019

Keskin ailesinin sahibi olduğu Alke sağlık hisselerinin Taxim Capital'e satılması

×

Açıklama

Taxim Capital Türkiye’nin önde gelen hayvan sağlığı ve ilaç üreticisi Alke'nin tamamını satın almıştır. Danista Capital Partners bu işlemde Alke'ye münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Hisse Satışı

2019

Non-woven recycled fiber facility yatırımı finansmanı için Direct ECA yöntemiyle finansman sağlanmasında danışmanlık verilmiştir.

×

Açıklama

Yapılacak yatırım için yurtdışından ECA finansmanı sağlanmıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Proje Finansmanı

2018

Şirket değerlemesi yapılmıştır

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde finanasal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Değerleme

2018

İplik Makinesi finansmanı için Direct ECA yöntemiyle finansman sağlanmasında danışmanlık verilmiştir.

×

Açıklama

Yapılacak yatırım için yurtdışından ECA finansmanı sağlanmıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Proje Finansmanı

2018

Non-woven tekstil üretimi için makine parkuru yatırımı

×

Açıklama

Yapılacak yatırım için yurtdışından ECA finansmanı sağlanmıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Proje Finansmanı

2018

Stratejik finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde stratejik finansal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Finansal Danışmanlık

2018

Şirket değerlemesi yapılmıştır

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde finanasal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Değerleme

2017

İplik Makinesi finansmanı için Direct ECA yöntemiyle finansman sağlanmasında danışmanlık verilmiştir.

×

Açıklama

Yapılacak yatırım için yurtdışından ECA finansmanı sağlanmıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Proje Finansmanı

2016

Stratejik finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde stratejik finansal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Finansal Danışmanlık

2016

Kazım Türker ve Türkerler Grubunun sahibi olduğu Türkerler Jeotermal Enerji'nin %50'lik hisse alımı

×

Açıklama

Akınal Sentetik, Türkerler Jeotermal Enerji'nin %50 hissesini satın almıştır. Danista Capital Partners bu işlemde Akınal'a münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Hisse Alımı

2016

Non-woven recycled fiber facility yatırımı finansmanı için Direct ECA yöntemiyle finansman sağlanmasında danışmanlık verilmiştir.

×

Açıklama

Yapılacak yatırım için yurtdışından ECA finansmanı sağlanmıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Proje Finansmanı

2016

Stratejik finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde stratejik finansal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Finansal Danışmanlık

2015

Derince Limanı Özelleştirme İhalesi bedeli ve yapılacak Yatırımlara ilişkin finansal danışmanlık

×

Açıklama

Safi Grup'un Derince Limanı için yapmış olduğu satınalma işleminin finansmanı kapsamında Danista Capital Partners Safi Grup'a münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Proje Finansmanı

2015

Stratejik finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde stratejik finansal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Finansal Danışmanlık

2014

Safi Holding'e Derince Limanı'nın özelleştirme esanasında danışmanlık yapıldı

×

Açıklama

Safi Grup ÖİB'den Derince Limanı'nı özelleştirme kapsamında ihale ile satın almıştır. Danista Capital Partners bu işlemde Safi Grup'a münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Hisse Alımı

2014

Stratejik finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde stratejik finansal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Finansal Danışmanlık

2014

Stratejik finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde stratejik finansal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Finansal Danışmanlık

2013

Başkent Gaz

×

Açıklama

Torunlar Gıda ÖİB'den Başkent Doğalgaz'ı özelleştirme kapsamında ihale ile satın almıştır. Danista Capital Partners bu işlemde Torunlar Gıda'ya münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Hisse Alımı

2013

Stratejik finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde stratejik finansal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Finansal Danışmanlık

2013

Stratejik finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde stratejik finansal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Finansal Danışmanlık

2013

Stratejik finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde stratejik finansal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Finansal Danışmanlık

2009

Arbel ortaklarının Canada'da hisselerini halka açması

×

Açıklama

Arbel Grubu'nun Kanada'da bulunan şirketinin private placement yöntemiyle halka arz işlemi gerçekleştirilmiş, Danista Capital Partners bu işlemde Arbel'y münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Hisse Satışı

2009

Stratejik finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir

×

Açıklama

Danista Capital Partners bu işlemde stratejik finansal danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik Finansal Danışmanlık

2004

Kütahya Şeker

×

Açıklama

Torunlar Gıda ÖİB'den Kütahya Şeker'i özelleştirme kapsamında ihale ile satın almıştır. Danista Capital Partners bu işlemde Torunlar Gıda'ya münhasır finansal danışmanlık vermiştir.

Danışmanlık Hizmetleri

Hisse Alımı